Универзитет „Џон Незбит“ установио је функцију омбудсмана, односно заштитника права, како би омогућио пуно поштовање и примену, спречио кршење права и обезбедио слободу и равноправност свих чланова универзитетске заједнице. Одлуком Сената Универзитета „Џон Незбит“ , функцију омбудсмана обавља Зорица Ђорђевић, наставник Факултета за културу и медије.

Кроз савете, препоруке, упозорења и критике, омбудсман ће штитити сва права из Повеље о академским правима и дужностима чланова универзитетске заједнице Универзитета „Џон Незбит“ . Његову заштиту моћи ће да траже сви чланови универзитетске заједнице, али је он посебно намењен контроли и заштити студентских права.

Улога заштитника је да:

  • посредује између студената и чланова академске заједнице и Универзитета, односно органа, тела и служби који одлучују о правима,
    слободама и интересима;
  • саветима, препорукама и скретањем пажње обезбеди поштовање, односно спречи кршење права, слобода и интереса;
  • спроводи поступке утврђивања да ли постоји повреда права, слобода и интереса, те предузима одговарајуће мере ради њихове заштите.Уколико уочена неправилност не може да се реши мирним путем, даје савете о правним средствима којима је могуће обезбедити поштовање, односно спречити кршење права, слобода и интереса.

У свом раду заштитник права ће се придржавати етичког кодекса, као и начела независности, непристрасности, поверљивости и неформалности.

Овим именовањем, Универзитета „Џон Незбит“ постао је први приватни универзитет у Србији који на овакав начин брине о заштити права чланова академске заједнице.

Заштитник ће поступати по сопственој иницијативи или по притужбама које су му упућене.

Заштитник има радни простор у згради у Улици Гоце Делчевој бр. 8, кабинет 73.

Студенти, наставници и ваннаставно особље могу се обратити заштитнику права и електронском поштом на адресу zastitnikprava@naisbitt.edu.rs