Међународна сарадња Универзитета „Џон Незбит“ (Мегатренд универзитета) основана је са циљем координације активности и развоја међународних односа са другим универзитетима у иностранству, међународним организацијама као и истраживачким и наставним институцијама у Европи и свету.

Мисија међународне сарадње је јачање интернационализације Универзитета „Џон Незбит“. Већ више од две деценије Универзитет „Џон Незбит“ је лидер у пољу високог образовања у региону југоисточне Европе.

  • Склапање уговора о сарадњи са страним универзитетима
  • Размена студената на свим нивоима студија
  • Размена наставног особља
  • Рамена академских програма
  • Заједничка издавачка делатност са страним универзитетима и институтима
  • Организовање  међународних научних пројеката, конференција и сајмова

Последњих година сведоци смо драстичног напретка у превазилажењу баријера просторних и културолошких дистанци, као и вишеструко олакшаног приступа информацијама и њихове размене. Ове промене имају и своје име – глобализација. Трећа, и актуелна фаза развоја Универзитета „Џон Незбит“ (Мегатренда), којој претходе фазе у којој је Универзитет окупио најбољи наставни кадар и обезбедио најмодернију инфраструктуру, јесте управо интернационализација деловања oвог универзитета  на глобалном нивоу. Ова фаза уједно је и последња фаза развоја Универзитета – из разлога што она подразумева константан развој и сталну еволуцију.

У остваривању међународно признатих, с Болоњском декларацијом усклађених образовних, научних и уметничких програма, Универзитет „Џон Незбит“ сарађује с најугледнијим домаћим и иностраним универзитетима и научним институцијама, чиме је укључен у међународну академску мрежу и савремене токове процеса научног истраживања и образовања. Програми културне сарадње које реализује наш универзитет  активно доприносе развоју односа наше земље и света.

Кроз деловање Одељења за међународну сарадњу, Универзитет „Џон Незбит“ приближава студентима модерне концепте образовања, који не препознају просторне дистанце као ограничавајући фактор у погледу образовања. Студенти овог универзитета су уједно грађани света, који своје образовање могу стећи и надоградити на најудаљенијим тачкама на планети, чинећи тако своје студентско искуство најлепшим животним раздобљем.

Наши студенти брзо науче да њихове амбиције никада не престају, да амбиције никада нису довољно велике. На Универзитету „Џон Незбит“ мислимо глобално, док делујемо локално – континент по континент, универзитет по универзитет, студент по студент. Човек учи док је жив, и они успешни знају да процес образовања никада не престаје. Наша мисија је образовање без граница, а за то нам свет није довољно велики.

Проф. др Ана Јованцаи Стакић- Проректор за међународну сарадњу

+381 (11) 2203039

ajovancai@naisbitt.edu.rs

Доц. др Ана Јурчић, Директор Одељења за међународну сарадњу

+381 (11) 2092109

ajurcic@naisbitt.edu.rs

Бранка Марковић

+381 (11) 2203006

europeanforum@naisbitt.edu.rs

Миљана Коснић

+381 (11) 2203094

mkosnic@naisbitt.edu.rs

Контакт одељења за међународну сарадњу

international@naisbitt.edu.rs

КАТАЛОГ КУРСЕВА
Кредитна мобилност