Издавачка делатност Универзитета „Џон Незбит“, најстарије и највеће приватне високошколске установе у Југоисточној Европи, објављује, углавном, издања за потребе студената и наставе на Универзитету, али и књиге које, несумњиво, имају шири значај и изазивају пажњу бројних љубитеља и читалаца квалитетне стручне литературе из различитих области.

Осим књига и уџбеника, Универзитет издаје „МЕГАТРЕНД РЕВИЈУ”, међународни часопис за примењену економију (издања на српском и енглеском језику), „ГОДИШЊАК” Факултета за културу и медије као и „МЕГАТРЕНДЕР“, часопис студената Факултета за менаџмент у Зајечару.

Сва наша издања пролазе кроз неопходне уређивачке и библиографске процедуре и налазе се, не само у фундусу Народне библиотеке Србије, већ и у значајнијим иностраним библиотекама, као и у збиркама најважнијих домаћих образовних, државних и културних установа и у књижарској мрежи.

Структуром аутора, квалитетом и бројем наслова, тиражима и утицајем на образовни и културни ниво средине у којој делује, Универзитет „Џон Незбит“ се уврстио међу највеће и најквалитетније издаваче стручне књиге на овим просторима.

+381 (11) 2203069

Булевар Маршала Толбухина 8, 11070 Нови Београд

+381 (11) 2092164

Булевар уметности 29, 11070 Нови Београд

Радно време књижара:
Сваког радног дана од 9:00 до 16:00