Центар за управљање пројектима

У оквиру Универзитета „Џон Незбит“ формиран је Центар за управљање пројектима, чији је основни циљ израда, реализација и имплементација пројеката из различитих области. Центар за управљање пројектима ће деловати у складу са препознатљивом пословном стратегијом нашег универзитета, и у функцији продубљивања и јачања две деценије дуге сарадње са његовим партнерима. Такође, Центар ће кроз своје пројектне функције и активности деловати као потпора наставним, научноистраживачким и студентским активностима на Универзитету.

Марина Голубовић

Руководилац Центра за управљање пројектима

Ранка Митровић

Координатор за пројектне активности Универзитета „Џон Незбит“

Издавачка делатност Универзитета „Џон Незбит“ ,

најстарије и највеће приватне високошколске установе у Југоисточној Европи, објављује, углавном, издања за потребе студената и наставе на Универзитету, али и књиге које, несумњиво, имају шири значај и изазивају пажњу бројних љубитеља и читалаца квалитетне стручне литературе из различитих области.

Осим књига и уџбеника, Универзитет „Џон Незбит“ издаје „МЕГАТРЕНД РЕВИЈУ”, међународни часопис за примењену економију (издања на српском и енглеском језику), „ГОДИШЊАК” Факултета за културу и медије као и „МЕГАТРЕНДЕР“, часопис студената Факултета за менаџмент у Зајечару.

Сва наша издања пролазе кроз неопходне уређивачке и библиографске процедуре и налазе се, не само у фундусу Народне библиотеке Србије, већ и у значајнијим иностраним библиотекама, као и у збиркама најважнијих домаћих образовних, државних и културних установа и у књижарској мрежи.

Структуром аутора, квалитетом и бројем наслова, тиражима и утицајем на образовни и културни ниво средине у којој делује, Универзитет се уврстио међу највеће и најквалитетније издаваче стручне књиге на овим просторима.

+381 (11) 2203069

Булевар Маршала Толбухина 8, 11070 Нови Београд

+381 (11) 2092164

Булевар уметности 29, 11070 Нови Београд

Радно време књижара:
Сваког радног дана од 9:00 до 16:00

Мегатренд ревија

„Мегатренд ревија“ (ISSN 1820-3159) је научно гласило Универзитета „Џон Незбит“ .Часопис је, према класификацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије високо позициониран као водећи национални научни часопис у Републици Србији (М51).
Часопис „Мегатренд ревија“ је интердисциплинарни часопис из области друштвених наука, у којем се објављују радови из следећих тематских области:

• Економија
• Право
• Политика и безбедност
• Менаџмент и маркетинг
• Међународни односи
• Јавне политике
• Информационо друштво

„Мегатренд ревија“ излази од 2004. године, на српском и енглеском језику. Отворена је за све квалитетне радове и ауторе из читавог света. Има међународну редакцију и међународни издавачки савет. Путем размене и на друге начине, стиже до читалаца и ван граница Србије.

+381 11 220 31 50

mtopic@naisbitt.edu.rs

Булевар Маршала Толбухина 8, 11070 Београд, Србија