Алумни клуб Универзитета „Џон Незбит“ (Мегатренд универзитета) је организација која окупља и одржава комуникацију са бившим студентима, који су дипломирали, магистрирали или докторирали на Универзитету „Џон Незбит“. Од оснивања до овог тренутка Алумни клуб Универзитета негује дугогодишњу сарадњу са више од 5.000 студената Универзитета „Џон Незбит“ који живе и раде широм света.

База података Алумни клуба садржи податке о бившим студентима, актуелним студентима (Young Alumni club), запосленима и пријатељима Универзитета. Јачање Алумни клуба Универзитету помаже у реформисању студијских програма и наставних метода, на основу искуства чланова. С друге стране, Клуб својим члановима омогућава окупљање, обавештавање, лаку комуникацију и учешће у многобројним активностима на Универзитету „Џон Незбит“.