Позивамо све дипломце, магистре и докторе Универзитета „Џон Незбит“ (Мегатренд универзитета) да постану чланови Алумни клуба Универзитета „Џон Незбит“.

Чланство у Клубу је добровољно и засновано је на вези створеној током вишегодишњег студирања на Универзитету „Џон Незбит“, без обзира на степен и облик образовања.

У Клуб се, по позиву, могу учланити и други грађани као почасни чланови, из реда професора Универзитета, пријатеља и партнера Универзитета „Џон Незбит“.

Такође препоручујемо свим новим и будућим члановима Алумни клуба да направе свој пословни профил и повежу се са Универзитетом на највећој интернет професионалној пословној мрежи LinkedIn, ради размењивања искуства, учествовања у расправама и проналажења нових пословних прилика.