• Повезивање бивших студената који су дипломирали, магистрирали и докторирали на Универзитету „Џон Незбит“ .
  • Пружање најновије и квалитетне информације о иновацијама у професионалним и научним дисциплинама.
  • Учествовање чланова у међународним и научним конференцијама, стручним скуповима и семинарима које Универзитет организује.
  • Да кроз комуникацију и искуство помогне у решавању пословних проблема и дилема чланова Клуба.
  • Развијање сарадње између Универзитета и предузећа/организација у којима раде бивши студенти Универзитета „Џон Незбит“.
  • Унапређивање и размена стручних, научних и практичних знања међу члановима.
  • Преношење знања и искуства студентима и њихово усавршавање и пословно напредовање.
  • Повезивање са потенцијалним послодавцима.
  • Оснаживање репутације Универзитета.
  • Мотивисање садашњих студента.
  • Да у сарадњи са Мегакаријером помогне студентима на вишим годинама студија да успешно започну своје каријере.