Open/Close Menu Образовање од 1989.

Уверењем о акредитацији високошколске установе коју је донела Комсија за акредитацију и проверу квалитета, број 612-00-02335/2014-04, од 12.2.2016. године Универзитет „Џон Незбит” испунио је стандарде за акредитацију високошколске установе.

Сви студијски програми за које је Универзитет „Џон Незбит“ поднео захтев за акредитацију – УСПЕШНО СУ АКРЕДИТОВАНИ.

Уверење о акредитацији Универзитета

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: