Open/Close Menu Образовање од 1989.

Расписује се конкурс за два наставника из области биофарминг. Професори се пријављују за студијски боравак у трајању од 5 дана у оквиру којих требају да одрже минимум осам часова предавања недељно.

Неопходни услови:

– област биофарминг

– знање мађарског језика

Потребна документа за пријаву:

  • Потврда о запослењу на енглеском језику*
  • План активности током мобилности
  • Биографија кандидата (Curriculum vitae) на енглеском језику
  • Писaни доказ заинтересованости страног партнера (e-mail коресподенција и/или позивно писмо одговарајућег департмана/одељења)

НА КОНКУРС СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ДО 05. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ, ДО 12:00 ЧАСОВА.

Информације о Универзитету у Сегедину

Списак Еразмус + координатора http://www.u-szeged.hu/erasmus.

Неопходне информације о Универзиету у Сегедину http://www.u-szeged.hu

Интеринституционалним уговором између Универзитета Џон Незбит (Мегатренд универзитета) у Београду и Универзитета у Сегедину дефинисан је мађарски језик као језик на коме ће се изводити настава.

Комплетна документација шаље се на international@naisbitt.edu.rs или лично у канцеларије Центар за управљање пројектима Универзитета Џон Незбит, Булевар Маршала Толбухина 8, канцеларија 1 или 12, Нови Београд, радним данима од 09:00 – 13:00 часова.

Питања која се односе на катедру на којој ће се настава одржати, сатницу одржавања наставе, тачно време доласка као и остала питања у надлежности су Еразмус + координатора са Универзитета у Сегедину.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета Џон Незбит и Еразмус + координатор за наведену област (биофармин) извршиће проверу подобности пријава и испуњености услова у складу са Еразмус + програмом, као и валидност поднетих докумената, затим и додатну процену свих пријављених кандидата. Пријаве за два кандидата који прођу техничку проверу и евалуацију доставиће се Универзитету у Сегедину који одлучује о финалној селекцији.

Реализација мобилности одабраних кандидата се очекује у летњем семестру ове школске године (фебруар/јун 2016.)

За додатна питања стоји вам на располагању

Центар за управљање пројектима и Оделење међународне сарадње

Џон Незбит Универзитет

Булевар Маршала Толбухина 8

+381 11 220 30 06

+381 11 220 30 89

international@naisbitt.edu.rs

rmitrovic@naisbitt.edu.rs

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: