Open/Close Menu Образовање од 1989.

Процес старења становништва је препознат као глобални демографски тренд али и као сложен социокултурни феномен у свим земљама света. Према резултатима последњег пописа становништва у Србији, број становника старијих од 65 година износи 1.247.944, а демографи предвиђају да ће 2041. тај број достићи готово 1.650.000 особа. У друштвеној стварности постоје предрасуде и стереотипи који означавају старије особе као немоћне, на терету других, са малим продуктивним, креативним и прогресивним потенцијалом, сенилне, анахроне и неприлагодљиве савременом добу.

Музеј афричке уметности(MAU), Факултет за културу и медије и Геронтолошко друштво Србије осмислили су друштвено одговоран пројекат МАU за све, сви у МАU: посебан програм за старије особе којим се подстиче њихово активно укључивање у културни живот. Програм представља допринос превазилажењу међугенерацијских неразумевања. У реализацији пројекта учествују и студенти нашег факултета са два смера, Менаџмент у култури и медијима и Односи с јавношћу. Пројекат подржава Balkan Museum Network i Cultural Heritage without Borders (CHwB).

Програм је отпочео радионицом у Дому “Бежанијска коса“ 8. јула, а следе посете осталим установама овог типа у оквиру Геронтолошког центра Београд. Кустоси Музеја и студенти-волонтери представљаће у наредним месецима музејске програме уз занимљиве радионице вајања у глини. По окончању пројекта биће установљени посебни, бесплатни термини и програми намењени старијој популацији.

1  2

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: