Open/Close Menu Образовање од 1989.

Проф. др Слободан Пајовић, ректор Мегатренд универзитета, излагао је на заседању Студентског привредно-политичког форума 27. фебруара 2015. године. Форум је одржан у организацији Центра за едукацију и друштвену еманципацију (CEDEM) и Привредне коморе Србије. Професор Пајовић је поднео реферат на тему „Усклађивање система високог образовања са потребама тржишта рада“. Поред осталих учесника, у раду панела излагали су и Снежана Клашња, помоћник министра у Министарству омладине и спорта, као и Милован Шуваков, посебни саветник министра просвете, науке и технолошког развоја.

У свом излагању ректор Мегатренд универзитета указао је на чињеницу да наш универзитет константно актуализује и модернизује програме студирања на свим нивоима и свим образовним институцијама у оквиру система Мегатренд универзитета. Посебно је нагласио да се процес реакредитације налази у завршној фази и да ће управо тај процес провере и сертификације квалитета образовања на нашем универзитету показати, не само усаглашеност са стандардима у Европи и свету, већ начин на који наш универзитет пружа конкретан допринос развоју и јачању друштва заснованом на знању и стручности.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: