Open/Close Menu Образовање од 1989.

На конференцији за медије одржаној 26. августа 2014. године на Мегатренд универзитету, ректор Слободан Пајовић је представио ново руководство, које је преузело дужност 1. јула ове године.

Ректор је укратко изнео циљеве нове развојне стратегије Универзитета: подизање квалитета образовања заснованог на савременим наставно-научним достигнућима; пружање примењивих компетенција свршеним студентима; даље прилагођавање стандарда важећих у оквирима националног и обједињеног европског образовног простора. Најавио је да ће Универзитет већ у октобру ове године да поднесе захтев за акредитацију код Еуропеан Университy Ассоциатион (ЕУА) са седиштем у Бриселу. Да подсетимо, ЕУА је најзначајнија универзитетска асоцијација у Европи и из наше земље њени пуноправни чланови су: КОНУС као колективни члан, и универзитети у Београду, Новом Саду и Крагујевцу као индивидуални чланови.

Напомена: Реализација овог задатка омогућиће студентима и професорима Мегатренд универзитета значајна међународна искуства, али и спознају различитих специфичности и међузависности које постоје у областима савременог образовања, науке и културе.

Нови Ректорски и Декански колегијум ће посебну пажњу посветити даљем развоју научноистраживачког рада, јер је став Мегатренд универзитета да универзитети морају бити прави ослонац за развој науке и тако дати свој допринос напретку друштва заснованог на знању.

Повод за сазивање конференције било је иступање заменице председника Комисије за акредитацију и проверу квалитета у медијима. Уследило је званично саопштење Мегатренд универзитета, које је објављено у медијима и у коме је истакнуто да је Мегатренд универзитет:
– у складу са Законом поступио по налозима КАПК-а;
– доставио одговарајућу документацију у дефинисаном року;
– предузео мере према упутсвима КАПК-а.

Професор Пајовић је, такође, обавестио медије о додатној инспекцији Министарства просвете, констатујући да се такав вид контроле и надзора није десио ниједној високошколској установи у Србији (где постоји укупно 7 универзитета чији је оснивач држава и 9, акредитованих, чији оснивач није држава, а поред тога и 67 високих школа). Стога је у претходном саопштењу за медије нашег универзитета и наведено да се може стећи утисак да је Мегатренд универзитет једина високошколска установа која има неке недостатке у свом раду.

„Наша је намера да се убудуће наш универзитет појављује у медијима захваљујући својим научним и образовним резултатима и достигнућма, међународним активностима, успешним студентима и културним активностима”, нагласио је проф. др Слободан Пајовић.

На конференцији је објављен састав нове независне комисије за проверу квалитета докторске дисертације министра Небојше Стефановића. Чланови независне комисије су:

– Проф. др Божидар ЛЕКОВИЋ, Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду, Катедра за менаџмент
– Проф. др Светислав ТАБАРОШИ (у пензији), Правни факултет Универзитета у Београду, Катедра за правно-економске науке
– Проф. др Иван РАДОСАВЉЕВИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, предмет:
Методологија научног истраживања

Ректор Пајовић је, такође, обавестио медије да је међународно уважени професор економије Доминик Салваторе прихватио да буде почасни председник Мегатренд универзитета, и да ће заједно са ректором инаугурисати нову школску годину на Мегатренд универзитету, 2. октобра.

Unknown2 Unknown

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: