IMG_2652-200x300Дипломирала на Одсеку за енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Приштини.

Октобра 2008. године бирана у звање предавача енглеског  језика на Факултету за културу и медије Мегатренд Универзитета, за предмет – Енглески језик 1 и 2.
Радила је као предавач енглеског језика на Академији лепих уметности у Београду и Учитељском факултету у Лепосавићу .

Има искуство у настави на свим нивоима образовања: од основне школе, гимназије, преко стручних школа до факултета,  положени стручни испит и више специјалистичких педагошких усавршавања.
Радила као новинар и преводилац културне рубрике приштинског „Јединства“  и седам година као симултани преводилац у УНМИК администрацији.

Преводила писмено, консекутивно и симултано за потребе Мегатренд Универзитета, као И радове са медјународних конференција, за стручне и научне часописе и наставне програме.
Преводила резимеа научних радова и монографија за Српску академију наука и уметности, Црногорску академију наука и умјетности, Академију наука Републике Српске и Македонску академију наука и уметности.
Служи се француским језиком.