Проф. др Зорана З. Михајловић је рођена 1970. године, у Тузли. Има сина. Основну и средњу школу је завршила у Београду, као најбоља у генерацији. Дипломирала (1993), магистрирала (1998) и докторирала (2001) на Универзитету у Београду – Економском факултету, темама из области енергетике и економије (дипломски рад „Енергетски ресурси у Европској економској заједници”, магистарски рад „Енергетски сектор Србије и одабраних европских земаља – Француске, Немачке и Шведске”, докторски рад „Енергетика и привредни развој – Анализа међузависности на примеру Србије и земаља Европске уније”. Научно звање научног сарадника стекла 2006. године, на Економском факултету у Београду, звање доцента 2008. године, а звање ванредног професора октобра 2011. године.

Од завршетка факултета, упоредо се бави научним и стручним радом у пракси. Била је запослена у Првој економској школи до 1996. године, од када ради у Електропривреди Србије – Јавном предузећу за пренос електричне енергије „ Електроисток“ Београд, на радним местима заменика руководиоца Службе књиговодства, руководиоца Службе плана и анализе, саветника Сектора за финансијске послове до 2006. године. Од 2004. до 2006. године запослена је у Влади Србије, Кабинету потпредседника Владе Србије, као саветник потпредседника Владе за енергетику и политику заштите животне средине, након чега је радила у Јавном предузећу Аеродром „Никола Тесла“ Београд, као саветник за енергетску ефикасност генералног директора, до 2007. године.

До 2010. године обављала је послове саветника за енергетику председника Владе Републике Српске Милорада Додика.

Била је члан Управног одбора ЈП ЕПС-а (2004–2007), као и главни и одговорни уредник месечника „ЕУ Маркет“ (2007–2008).
Од 2008. године је запослена на Мегатренд универзитету, Факултет за биофарминг (предмети: обновљиви извори енергије, Одржива енергетска безбедност, Економија природних ресурса, основе економије) и Факултет за међународну економију (Економија природних ресурса).
Октобра 2011. године именована је за проректора за науку Мегатренд универзитета.

Оснивач је НВО Женска влада.

Од маја 2011. године је и народни посланик у Парламенту државе Србије.
Члан је НВО Европски покрет у Србији, Друштва Србија – Француска, Савеза рачуновођа и ревизора, и организације East West Bridge, као и редакцијског одбора часописа „Еко Србија“.

Поседује сертификат специјалистичког семинара Методологија савремене корупције (Canadian Development Agency и Центар за менаџмент).
Активно знање енглеског језика и пасивно француског језика.

Аутор је и коаутор четири књиге „Енергетика и привредни развој“ (2003), „Економика енергетике“ (2004), „Економика енергетике – стратегија, екологија и одрживи развој“ (2010), „Обновљиви извори енергије“ (2010) и учесник у многим националним и међународним пројектима и конференцијама.
До данас је написала и објавила више од двеста радова о проблемима и могућностима српског енергетског сектора, у компарацији са регионом и земљама ЕУ, а у циљу достизања одрживог развоја.

Од 2001. године дала је више од три стотине интервјуа и изјава домаћим и страним штампаним и електронским медијима. Теме њених изјава тичу се енергетске безбедности, еколошке заштите, корупције у енергетском сектору и односа између енергетике и политике.