IMG_0089Др Слободан Стаменковић је рођен у Лесковцу. Основну школу и гимназију завршио је у Кладову. Завршио је Машински факултет 1978. године, а магистарске студије 1999.године. Докторску тезу одбранио је  2004. године и стекао звање доктора наука о менаџменту.

Од 1978. године ради у Бродоградилишту “Кладово” у Кладову. Од 1992-1996. године је на функцији преседника СО Кладово, а 1994. године изабран је на функцију помоћника министра саобраћаја и веза за водни саобраћај и безбедност унутрашње пловидбе, на којој остаје до средине 2001. године. Од 1999. до 2005. године ради у ЈП ПТТ Саобраћаја  „Србија“. Од 2005. је наставник на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитету у Пожаревцу. Од 2012. до 2014. године је декан истог факултета. Проректор је за развој и послове акредитације од 2014.године на ’’Џон Незбит’’ (Мегатренд) универзитету. Редовни је професор од 25.08.2014. године.

Аутор је већег броја радова, а издвајају се две објавЉене ауторске монографије из уже научне области менаџмента, коауторство на монографији М12 – «Цорпорате социал респонсибилитy», (Денбридге Пресс Неw Yорк, (ИСБН 978-0-9822698-1-7, Либрарy оф Цонгрес Цонтрол Нумбер – ЛЦЦН: 2008943301), 5  радова ранга М23, М24 и М51, као и велики број научноистраживачких радова.