IMG_0180Слободан С. Пајовић рођен је 1950. године у Загребу. Основну школу и гимназију завршио је у Загребу и Београду. Дипломирао је на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Одсек за шпански језик и књижевност). Као члан Института за међународну политику и привреду, обавио је последипломско усавршавање из области регионалог развоја и међународне кризе у Централној Америци у следећим центрима: Universidad de los Andes (Богота, Колумбија) и El Colegio de México (Мексико), да би 1995. године докторирао на престижној институцији Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Мадрид, Шпанија), добивши звање доктора историјских и географских наука (oбласт „Савременa Латинскa Америкa“).

Прво радно искуство стекао је у Институту за међународну политику и привреду у Београду (научни сарадник), где је био главни и одговорни уредник часописа «Danubius» (на енглеском језику), генерални секретар Међународног научног форума «Дунав-река сарадње» и оснивач и координатор Центра за изучавање Шпаније и Ибероамерике (CEEI).

Од 2003. године, у звању ванредног професора, ради на Мегатренд универзитету, где је обављао функције координатора Сектора за Латинску Америку и Карибе, в.д. декана Геоекономског факултета (сада Факултета за међународну економију), проректора за међународну сарадњу и саветника ректора за Латинску Америку и Карибе.

Од 2009. године, у звању редовног професора, на основним студијама предаје Економско-политичку географију Латинске Америке, Савремену латинскоамеричку економију, Социјално-економску историју Северне и Латинске Америке, а на мастер студијама предмете Процес економско-политичке интеграције у Латинској Америци 20. и 21. века и Међународне односе Латинске Америке. На докторским студијама учествује у реализацији наставе предмета Геоекономија и економска дипломатија.

Говори шпански, енглески и италијански.

Осим на матичном факултету, предавао је и био директор Летње школе Факулета за географију и историју Универзитета из Овиједа (Шпанија), заједно са проф. др Хосеом Хироном Гаротеом (José Girón Garrote), да би потом од 2002. до 2012. године, у статусу редовног гостујућег професора, држао предавања на мадридском институту Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Programa de Mаster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyecto). Професор Пајовић био је гостујући професор и у следећим институцијама: Instituto «Matías Romero» de Estudios Diplomáticos (IMRED, Мексико, 1998 и 1999), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, Мексико, јануар-јуни 2000) и Instituto de Altos Estudios Diplomáticos «Pedro Gual» (Каракас, 2006, 2008 и 2010). Такође је предавао на универзитету Universidad de los Andes – Programa de Maestría en temas de frontera e integración (Сан Кристобал, Венецуела, 2006), у истраживачком центру Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (CEINLADI), Факултета економских наука Универзитета у Буенос Аиресу (од 2006), и на универзитету Universidad Nacional del Sur-Programa de Doctorado en Historia Regional (Баија Бланка, Аргентина, 2012).

Био је и активан је члан следећих научних и стручних савета, редакција и институција: академског савета мастер програма Programa de Mаster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (Madrid), уређивачког одбора научног часописа «Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo», Андског универзитета Таћира (Венецуела), «Latitud Sur», CEINLADI, Универзитета у Буенос Аиресу (Аргентина), «Anales Americanistas» Универзитета из Овиједа (Шпанија), «Quipus», Института за Латинску Америку Академије наука Русије (Москва), «Teka», Polish Academy of Sciences – Branch in Lublin, Sektio K Politologia, University Mariae Curie – Sklodowska (Лублин, Пољска).

Поред тога, члан је и организација CEISAL (Европског савета за друштвена истраживања Латинске Америке), FIEALC (Међународне федерације за изучавање Латинске Америке и Кариба) и асоцијације Red Regional de Hispanistas de Rumanía, Hungría y Serbia (Регионалне мреже хиспаниста из Румуније, Мађарске и Србије).

Признања и одликовања:

– Декретом шпанског краља Хуана Карлоса I Бурбонског, одликован је 11. јуна 2002. године Крстом реда Изабеле католичке за допринос развоју ибероамеричких студија у нашој земљи и региону, као и за допринос зближавању наше земље и балканског региона са Шпанијом и Латинском Америком.

– Поводом педесетогодишњице оснивања Института за међународну политику и привреду из Београда, добитник је јубиларне захвалнице за заслуге ширења међународног угледа Института и развој латинскоамеричких студија у нашој земљи (2007).

– Почасни доктор наука Националног универзитета у Атини за резултате у области латинскоамеричких и карипских студија 2015.

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА ОД 2005. ГОДИНЕ

„The place of Latin America in the Foreign Policy Strategy of Serbia and Montenegro“, Euroglob, No. 5, Year V, Bucharest: Center for International Relations, Studies and Conferences (CRISC), Romanian University of Science and Art “Gheorghe Cristea”, 2005. (ISSN 1582-635X)

“Srbija u španskim bedekerima” (Serbien in Spanischen Reiseführern), u: Sa bedekerom po Jugoistočnoj Evropi – Mit Reisefuhrern durch Südosteuropa, Srpska akademija Nauka – Balkanološki institut (Serbiche Akademie Wissenschaften und Künste-Institut fur Balkanologie), Beograd, 2005.
(ISBN 86-7179-042-8; ISBN 86-729-077-X)

“El lugar de América Latina en las políticas exteriores de los países balcánicos en la actual fase de acercamiento a la Unión Europea”, u: Andrzej Dembicz (editor), Europa Centro-Oriental y las iniciativas latinoamericanas de la Unión Europea, Ed. CESLA, Universidad de Varsovia, Polonia, 2006, str.191-139 (ISBN 83-89251-22-1).

„The framework of new regional cooperation forms in Mediteranean area: Serbia and Montenegro in the foreign policy strategy, Romanian Economic and Business Review, Ed. Romanian-American University, Bucuresti, Volume 1, Issue 4, 2006. (ISSN 1842 – 2497)

Latinskoamerički regionalizam u XIX i XX veku. Megatrend univerzitet, Beograd, 2006. (ISBN 86-7747-247-9)

„Perspektive promena na Kubi: jedno vidženje”, Kuba na razmeđu drugog I treceg milenijuma, Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista – Interpress, Beograd, 2006, str. 107-125. (ISBN 86-7561-061-0)

“Interculturalidad en los procesos de la formación identitaria de América Latina: Percepciones e interpretaciones” (colección de ponencias presentadas en el Foro Científico de CEISAL), Ed. Universidad Megatrend, Belgrado, u: CEISAL, Belgrado, Serbia, 2007. (ISBN 978-86-7747-264-1; COBISS.SR-ID 139357196).

“La integración en el pensamiento latinoamericano”, u: Joanna Goclowska-Bolek: Los Procesos de Integración en América Latina: Tendencias y Barreras/The Integration Proceses in Latin America: Trends and Barrers, Documento de Trabajo No. 47, Ed. CESLA-Universidad de Varsovia, 2007, str. 19-29. (ISBN 83-89251-40-X)

„MERCOSUR – los Balcanes – Mar Negro: Perspectivas de cooperación birregional“ u: Pajović, Slobodan S. & Monserrat Llairó, María de (coordinadores), Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro – MERCOSUR: Procesos de Transición, Concertación e Integración Económica, Política y Cultural, Ed. Universidad Megatrend & CEISAL, Belgrado, 2007, str.11-18. (koautor: María de Monserrat Llairó). (ISBN 978-86-7747-280-1 COBISS.SR-ID 144067852)

„A modo de introducción: América Latina y los Balcanes: Posibilidades de iniciar un diálogo intercultural directo“ u: Pajović, Slobodan S. (coordinador): Interculturalidad en los procesos de la formación identitaria de América Latina: Percepeciones e interpretaciones (colección de ponencias presentadas en el Foro Científico de CEISAL, Universidad Megatrend, Belgrado, 8 de septiembre de 2006), Ed. Universidad Megatrend & CEISAL, Belgrado, 2007, str. 9-14. (ISBN 978-7747-264-1 COBISS.SR-ID 13935196)

„Simón Bolívar en la obra de Ivo Andric“ u: Pajović, Slobodan S. & Monserrat Llairó, María de (coordinadores), Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro – MERCOSUR: Procesos de Transición, Concertación e Integración Económica, Política y Cultural, Ed. Universidad Megatrend & CEISAL, Belgrado, Serbia, 2007, str. 321-338, (koautor: Juan Carlos Radovich). (ISBN 978-86-7747-280-1 COBISS.SR-ID 144067852)

“Particularidades de la inserción internacional de América Latina. Un contrapunto con los Balcanes”, Nueva Sociedad, No. 214, marzo – abril de 2008. (ISSN 0251-3552)

“Serbia and Latin America“, u: Edita Stojić & Slobodan Janković (urednici): Елементи стратегије спољне политике Србије, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2008. (ISBN 978-86-7067-110-2 UDK: 341.24(497.11+8)

“The Balkans and the Central Europe: Perceptions and misunderstandings”, Magyaroszág és a Balkán, Balkán Füzetek, Különszam I, Universidad de Pécs, Hungría, 2009. (ISBN 978-963-642-292-9 ISSN 1588-6557)

“Chavismo – A new economic and political populism in Latin America?”, The Review of International Affairs, Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Vol. LX, No. 1136, 2009. (UDK 327 ISSN 0486-6096)

“El concepto de integración en el pensamiento latinoamericano”, Latinskaya Amerike, Nº 4, 2010. (ISSN 044-748X)

“El siglo XXI: La conformación de la nueva geoeconomía latinoamericana”, Revista del CESLA, Edición in memoriam del Profesor Andrzej Dembicz, Ed. Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Varsovia, 2010. (ISSN 1641-4713, ISSN (on-line) 2081-1160).

“Particularities of International Insertion of Latin American countries during the last decade of XX century and beginning of XXI century”, Annales Universitatis Mariae Curie – Sklodowska, Sektio K Politologia, Lublin, Polonia, Vol. XVII. Nº 2, 2010. (ISSN 1428-9512)

“Los estudios latinoamericanistas en Serbia”, Anuario americanista europeo, 2221-3872, N° 8, Sección Tema Central, Ed. CEISAL, 2010, (koautor: Maja Andrijević). (ISSN 2221-3872)

“La integración en el pensamiento económico latinoamericano del siglo XIX“, Iberoamericana Quinqueecclesiensis Nº 9, Universidad de Pécs, Centro Iberoamericano, Hungría, 2011, (ISSN 1785-7716)

„Nova latinskoamerička ekonomija i njeni prioriteti“, Megatrend revija, Vol. 8 (2), Beograd, 2011, (koautor: Ivan Ivanović). (UDK 330.34 (8) ; 327, ISNN 1820-3159)

“The New Latin American Economy and its Priorities, Megatrend Review, Vol. 8 (2), Belgrade, 2011, (koautor: Ivan Ivanović). (English Edition)

ISSN 1820-4570 (UDK 33)

“The Position of Latin America in Canadian Foreign Policy”, (Re) connecting through diversity: Canadian perspectives, Jelena Novaković, Slobodan S. Pajović, Vladimir Gvozden (urednici), Megatrend univerzitet, Beograd, 2011. (ISBN 978-86-429-4)

“Análisis Comparativo de los conceptos de ‘Tercera Posición’ en Juan Domingo Perón (Argentina) y ‘No alineamiento’ en Mariscal Tito (ex Yugoslavia)”, u: Efthimia Panadís Pavlakis (Ed.), América Latina y el Mediterráneo: ideas en contacto, Actas del XIV Congreso de la FIEALC, Ediciones de Oro, Madrid, 2011, (koautor: Juan Carlos Radovich). (ISBN 84-7923-450-4)

“Tito y Perón: Paralelismos entre dos liderazgos ideológica y culturalmente diferentes”, en: Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro – MERCOSUR: Dinámicas e Interacciones, Ed. Universidad Megatrend & CEISAL, Belgrado, Serbia, 2012, (koautor: Juan Carlos Radovich). (ISBN 978-86-7747-459-1; COBISS.SR-ID 190983948)

¿El inicio del siglo XXI: América Latina o Sudamérica? La conformación de una nueva geoeconomía sudamericana”, u: Katarzyna Krzwicka (Coordinatora y Editora), Bicentenario de la Independencia de América Latina, Ed. Estudios Iberoamericanos de la UMCS – Editorial de la Universidad Maria Curie-Sklodowska, Lublin, Polonia, 2012. (ISBN 978-7784-137-2; ISSN 2804-8072)

“Is the emergence of a strategic partnership between Latin America and Asia possible?”, Megatrend Review, Vol. 10, No. 1, 2013, str. 263-280. (UDC327(8:5-11). (ISSN 1820-5159 UDK/UDC 3)

“Malvinska ostrva – jedna duga neokolonijalna istorija (Uvod)”, u: Malvinska ostrva: jedna duga kolonijalna istorija (Istorijsko-pravni aspekti), Slobodan S. Pajović (urednik), Prometej, Beograd, 2013, str. 11-15. (ISBN 978-86-87791-50-9)

“El concepto del pensamiento latinoamericano como elemento de la identidad regional”, u: Efthimia Pandís Pavlakis, Dimitrios L. Drosos, Arthí Papageorfíou (Eds.), Estudios y Homenajes Hispanoamericanos, Tomo II, Ediciones de Oro, Madrid, 2014, str.187-205. (ISBN: 84-7923-514-4 Depósito Legal M-12107-2014)

“Relaciones entre Yugoslavia y América Latina durante la Guerra Fría”, u: Ferenc Fisher, Domingo Lilón, Mate Deak (Eds.), Iberoamericana Quinqueecclesiensis, Ed. Centro Iberoamericano de la Universidad de Pécs, Hungría, 2014, str.79-93. (ISSN-1785-7716)

“América Latina y las Hegemonías Externas“, u: María de Monserrat Llairó (Compiladora):América Latina-Realidades y Controversias a Comienzos del Siglo XXI: Diversos análisis sobre problemáticas socioeconómicas y políticas que atañen a la región, Ed.CEINLADI, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 20014, str. 9-27.
(ISBN 978-987-45336-0-9)

“Social movements and leftist governments in Latin America – Confrontation or Co-operation?”, рецензија по позиву књиге: Gary Prevost – Carlos Oliva Campos – Harry E. Vanden (eds.): Social movements and leftist governments in Latin America – Confrontation or Co-operation?, London / New York: Zed Books 2012, u: Iberoamericana. América Latina – España – Portugal (Ensayos sobre letras, historia y sociedad. Notas. Reseñas iberoamericanas), Año XIV (2014), No 54, Ibero-Amerikanisches Institut (Berlin) – GIGA Institute of Latin American Studies (Hamburg) – Iberoamericana Editorial Vervuert (Madrid/Frankfurt), Junio de 2014, стр. 277-278.
(ISSN 1577-3388)

“Los Balcanes – Europa Central: una larga historia de rivalidades y conflictos”, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, No. 2, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, 2014, str. 3-22.

“América Latina enfrentando nuevas hegemonías externas, EL VIEJO MUNDO Y EL NUEVO MUNDO EN LA ERA DEL DIALOGO, Ed. Centro de Estudios Latinoamericanos, Tomo I, Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), Universidad de Ankara, Turska, 2014, str. 325-337.

“Twenty-five years of Megatrend University – A significant page in Serbian educational history”, Megatrend revija, Vol. 11 (4), Megatrend univerzitet, Beograd, 2014 (ISSN 1820-4570; COBISS.SR-ID 116780812)