Проф. др Оскар Ковач дипломирао је, магистрирао, а затим докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду 1971. године. Био је специјализант  на  London School of Economics and Political Science са стипендијом ОЕЦД. Године 1979-1980. провео је на Massachusetts Institute of Technology, САД, на основу fellowship-a  American Association of Learned Societies.

Био је шеф сектора у Заводу за планирање републике Србије, Београд; до 1972. научни истраживач и директор сектора у Институту економских наука,  Београд. 1972. године био је биран за доцента, 1978. године за ванредног професора, а 1984. године за редовног професора Економског факултета Универзитета у Београду. Био је декан Економског факултета у Београду, шеф Катедре за међународну економију, председник комисије за докторате. Од маја 1986. до марта 1989. био је члан Савезног извршног већа СФР Југославије, а 1992. године  потпредседник Савезне владе Југославије.

Професор Ковач је са предавањима по позиву учествовао у раду Економског института Мађарске академије наука, Америчке асоцијације за славистичке студије, New York Council of Foreign Relations, конференције УН у Бангкоку, Међународне организације рада у Женеви, Универзитета у Сеулу, Универзитета у Хамбургу и Минхену, Центру за студије трећег света у Мексику, Централноевропском универзитету у Прагу, Светској банци и ОЕЦД.

Бави се теоријом и политиком међународне економије и финансија, светском привредом и привредним развојем. На Факултету за међународну економију Мегатренд универзитета предаје предмете: Економија региона света, Економија за банкарство и финансије, Међународна економија, теорија и политика.

Члан је Научног друштва Србије. Редовни је члан Академије економских наука Србије и члан Одбора за економске науке Српске академије наука. Говори, чита и пише на мађарском, енглеском и немачком језику.