Profesor 1Др Неђо Даниловић рођен је 1955. године у Мркоњић Граду. На Војној академији ЈНА дипломирао је 1979. године, специјализирао 1993, магистрирао 1997. и докториао 2002. године. Други докторат наука одбранио је на Факултету политичких наука у Београду 2004. године.

Учествовао је уз прихваћене и публиковане радове на 36 тематских научних конференција националног и међународног значаја.
Аутор је 8 монографија, 4 уџбеника, 10 поглавља у књигама и више од 120 радова објављених у домаћим и међународним часописима.

Подпредседник је Међународног удружења методолога друштвених наука и председник секције Методолога друштвених наука Србије. Члан је уређивачких одбора више научних часописа и зборника радова.

Професор је по позиву на више домаћих и иностраних универзитета. Непосредно је руководио на 12, и учествовао у преко 20 научноистраживачких пројеката нациналног и међународног значаја.

Запослен је на Универзитету „Џон Незбит“ у Београду, на функцији проректора за наставу. Редовни је професор Факултета за право, јавну управу и безбедност Универзитета „Џон Незбит“ у Београду

Области његовог научног интересовања су: методологија научног истраживања друштвених наука; савремени политички системи, системи организације власти, јавна управа и локална самоуправа из корпуса политичких наука и савремене теорије безбедности, компаративни системи безбедности, савремени системи безбедности и безбедносна аналитика из корпуса безбедносних наука.