Мирослав Н. Јовановић је рођен је 1957. године у Новом Саду. Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1979., магистрирао 1985. и докторирао 1988. године.

Похађао је последипломски курс о Европским интеграцијама на Универзитету у Амстердаму (1980-81), као носилац државне стипендије Холандије и добитник је награде канадске Владе за истраживања у области Међународних економских интеграција на Краљевском универзитету, Кингстон, Онтарио где је радио као асистент у периоду 1986-87. године.

По дипломирању је радио и предузећу Нафтагас. Од 1989. до 1992. године радио је у Центру за транснационалне корпорације Уједињених нација у Њујорку, а од тада до данас у Економској комисији за Европу Уједињених нација у Женеви. Предавач је на Европском институту Универзитета у Женеви од 2008. године. Од 2009. године, гостујући је професор на Мегатренд Универзитету.

Писац је и уредник књига, чланака, дебатних реферата и расправа. Његови радови презентовани су на различитим економско-политичким конференцијама. По позиву је држао предавања на Универзитетима у САД (Columbia University, NY; Kent State University, Cleveland, OH; Idaho State University, Pocatello, ID), Швајцарској (Универзитет у Базелу), Немачкој (University of Reutlingen), Италији (Европска академија у Болзану; Универзитет у Ђенови; Универзитет Инсубриа у Варезеу; Универзитет у Модени), Аустрији (Универзитет “Johannes Kepler” у Линзу), Грчкој (Panteion University, Athens), Кипру (Intercollege, Nicosia), Јапану (Institute of Developing Economies Advanced School IDEAS of the Japan External Trade Organisation JETRO, Chiba-Tokyo), Републици Српској (Босна и Херзеговина) – Универзитет у Бања Луци, Хрватској (Универзитет у Загребу) и Србији (Академија наука и уметности у Београду, Универзитет у Београду, Европски центар за мир и развој УН Универзитета за мир у Београду, Фондација Илије М Коларца у Београду, Универзитет у Новом Саду). Добитник је бројних награда и признања. Члан је Royal Economic Society, American Economic Association и European Communиty Studиes Assocиatиon.

Области интересовања су му: Географски положај производње (просторна економија, Еволуциона економија, Међународне економске интеграције, Европска унија, Транснационалне корпорације и стране директне инвестиције (глобализација) и Политика конкуренције, трговинске и индустријске политике.