IMG_2642-200x300Марко Никић рођен је 1984. године у Београду где је завршио основну и средњу сколу. Студент је основних академских студија Геоекономског факултета, смер Међународна економија и финансије. У досадашњем току студија остварио је просек 10,0 и у више наврата је похваљиван од стране руководства Факултета. Залаже се за формирање хуманитарних, као и спортских организација уз активно уцешће студената у деловању Факултета, као и Универзитета. Активан је члан студентског парламента где заузима важну улогу у деловању истог.

Поред студија, запослен је на веома одговорној позицији.