Open/Close Menu Образовање од 1989.

Извештај  Комисије за заснивање радног односа и избор Маје Андријевић у  звање наставник страног језика за ужу област Страни језик- Шпански језик на Факултету за међународну економију у Београду  дат је  на увид јавности  30 дана, у Секретаријату Факултета за међународну економију у Београду, Булевар уметности 29, Нови Београд, сваког радног дана од 10, 00 до 15,00 часова

Објављено: 03.06.2016.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: