Open/Close Menu Образовање од 1989.

Извештај Комисије за заснивање радног односа и реизбор Тијане Нешић у звање наставник страног језика за ужу област Страни језик- Италијански језик на Факултету за културу и медије у Београду дат је на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Факултета за културу и медије у Београду, Булевар Маршала Толбухина 8, Нови Београд, сваког радног дана од 10, 00 до 15,00 часова.

објављено: 15.12.2015.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: