Open/Close Menu Образовање од 1989.

Извештај Комисије за заснивање радног односа и избор Милице Николић у звање асистента за ужу научну област Економија на Факултету за међународну економију, дат је на увид јавности 30 дана, у библиотеци на Факултету за међународну економију у Београду, Булевар уметности 29. сваког радног дана од 10, 00 до 15,00 часова. Objavljeno: 6.11.2015.

Посета Чилеу (19-26. октобар) Ректор Универзитета “Џон Незбит”, проф. др Слободан Пајовић, на позив Универзитета Бернардо О’Хигинс (Universidad Bernardo O’ Higgins),  званично је посетио тај универзитет и потписао споразум о сарадњи са ректором, Клаудијом Албертом Рухом Ескобар, који предвиђа размену професора, студената, покретање заједничких научно истраживачких пројеката, размену информација из области иновације наставе, научних истраживања…

Факултет за пословне студије у Београду расписује К О Н К У Р С За заснивање радног односа и избор асистента за ужу област Међународна економија и међународне финансије на Факултету за пословне студије у Београду. Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора у звање прописаних…

Извeштaj  Кoмисиje зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и избор др Горана Лалића у  звaњe доцента зa ужу oблaст Међународна економија нa Фaкултeту за међународну економију у Бeoгрaду,  дaт je  нa увид jaвнoсти  30 дaнa у Сeкрeтaриjaту Meгaтрeнд унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Гoцe Дeлчeвa 8, Нови Београд, свaкoг рaднoг дaнa oд 10, 00 дo 15,00 чaсoвa Објављено: 2.11.2015.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: