Open/Close Menu Образовање од 1989.

Факултет за културу и медије расписује

К О Н К У Р С

За заснивање радног односа и избор асистента за ужу област Социологија на Факултету за културу и медије Универзитета„ Џон Незбит” у Београду.

Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора у звање прописаних Законом о високом образовању.

Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту Универзитета.

Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Универзитету, Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина 8 са назнаком „За конкурс“.

Објављено 09.11.2015

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: