Open/Close Menu Образовање од 1989.

Факултет за пословне студије у Београду расписује

К О Н К У Р С

За заснивање радног односа и избор асистента за ужу област Међународна економија и међународне финансије на Факултету за пословне студије у Београду.
Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора у звање прописаних Законом о високом образовању.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Факултету за пословне студије, Београд, Нови Београд, Булевар Маршала Толбухина 8 са назнаком „За конкурс“.

Објављено: 4. Новембар 2015.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: