Open/Close Menu Образовање од 1989.

Фaкултет зa културу и медије у Београду Универзитет „ Џон Незбит „ ( Мегатренд ), Београд, расписује К O Н К У Р С Зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и избoр два наставника у звање ванредног професора зa ужу oблaст Комуникологија нa Фaкултeту зa културу и медије у Београду. Кaндидaти трeбa дa пoднeсу приjaву сa дoкaзимa…

Проф. др Владимир Првуловић, дугогодишњи професор Факултета за међународну економију и Факултета за културу и медије, научни радник с великим дипломатским искуством (радио је у дипломатским мисијама у Бечу, Бамаку и Паризу), одлуком Скупштине града Београда именован је за председника Управног одбора Музеја афричке уметности. Музеј афричке уметности у Београду је културна установа специфичне орјентације;…

У осам одељења Српске академије наука и уметности објављено је гласање за нове дописне чланове наше најугледније научно-уметничке институције. У одељењу ликовне и музичке уметности потребну двотрећонску већину добили су сликар Милош Шобајић и сликар и писац Александар Ђурић, дугогодишњи наставници Факултета за уметност и дизајн. У одељњу друштвених наука неопходну већину гласова добио је…

Савет Универзитета „Џон Незбит“ именовао је за новог декана Факултета за пословне студије проф. др Миливоја Павловића , редовног професора Факултета за пословне студије и Факултета за културу и медије.

Одлуком Савета Универзитета „Џон Незбит“ , за новог проректора за научноистраживачки рад именован је проф. др Владимир Првуловић, редовни професор Факултета за међународну економију и Факултета за културу и медије.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: