Open/Close Menu Образовање од 1989.

У осам одељења Српске академије наука и уметности објављено је гласање за нове дописне чланове наше најугледније научно-уметничке институције. У одељењу ликовне и музичке уметности потребну двотрећонску већину добили су сликар Милош Шобајић и сликар и писац Александар Ђурић, дугогодишњи наставници Факултета за уметност и дизајн. У одељњу друштвених наука неопходну већину гласова добио је доктор економских наука Рајко Буквић, који је на Мегатренд универзитету биран за редовног професора 2005. и 2008. године.
Коначну одлуку о избору будућих академика донеће Скупштина САНУ на седници заказаној за 6.новембар 2015. године. За избор кандидованих колега потребна је натполовична већина свих чланова САНУ.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: