Open/Close Menu Образовање од 1989.

Универзитет„Џон Незбит”
(Мегатренд универзитет) расписује

К О Н К У Р С

За заснивање радног односа и избор наставника у звање за ужу област Менаџмент на Факултету за право, јавну управу и безбедност у Београду.

Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора наставника у звање доцента прописаних одредбом члана 64. и 65. Закона о високом образовању Републике Србије. (“Службени гласник РС“ број 76/2005, 97/2008, 44/2010,93/12, 89/13, 99/14).

Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве са доказима о испуњености наведених услова подносе се Универзитет„Џон Незбит( Мегатренд универзитету,) Београд, Нови Београд,Булевар Маршала Толбухина 8, са назнаком „За конкурс“.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: