Open/Close Menu Образовање од 1989.

Процес старења становништва је препознат као глобални демографски тренд али и као сложен социокултурни феномен у свим земљама света. Према резултатима последњег пописа становништва у Србији, број становника старијих од 65 година износи 1.247.944, а демографи предвиђају да ће 2041. тај број достићи готово 1.650.000 особа. У друштвеној стварности постоје предрасуде и стереотипи који означавају…

У понедељак, 13. јула 2015. године, у највећем амфитеатру Универзитета „Џон Незбит“ (Мегатренд универзитета), на Новом Београду, одржана је свечана промоција и додела диплома докторима наука. Овом приликом свечано су додељене дипломе и свршеним студентима мастер, специјалистичких и магистарских студија. Присутне на церемонији поздравили су ректор Универзитета проф. др Слободан Пајовић, заменик ректора доц. др…

Извeштaj  Кoмисиje зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и избoр проф. Јелене Ивановић Војводић у  звaњe редовног професора зa ужу oблaст Дизајн ентеријера нa Фaкултeту за уметност и дизајн у Бeoгрaду  дaт je  нa увид jaвнoсти  30 дaнa, у Сeкрeтaриjaту Meгaтрeнд унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Гoцe Дeлчeвa 8, Нови Београд, свaкoг рaднoг дaнa oд 10, 00 дo 15,00…

У оквиру обележавања десетогодишњице успешног рада Факултета за уметност и дизајн, у Галерији „Атријум“ Библиотеке града Београда отворена је изложба најбољих студентских радова из области примењених уметности и дизајна. Изложбу је пригодним речима отворио проф. др Слободан Пајовић, ректор Универзитета „Џон Незбит“, а о програмима Факултета, сарадњи са домаћим и иностраним привредним субјектима и успесима…

Универзитет„Џон Незбит” (Мегатренд универзитет) расписује К О Н К У Р С За заснивање радног односа и избор наставника у звање за ужу област Менаџмент на Факултету за право, јавну управу и безбедност у Београду. Кандидати треба да поднесу пријаву са доказима о испуњености услова за заснивање радног односа и избора наставника у звање доцента…

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА AВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК за студенте основних студија на Универзитету , ,,Џон Незбит” у школској 2014/2015. години Августовски испитни рок почиње 24.08.2015.године и траје до 06.09.2015. године. Редовна пријава испита вршиће се 20. и 21. јула 2015. године. Ванредна пријава испита вршиће се 22. јула 2015. године. Надокнада за пријаву испита: – редовна…

Фaкултет зa пословне студије у Београду Универзитет „ Џон Незбит „ ( Мегатренд ), Београд, расписује К O Н К У Р С Зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и избoр jeднoг наставника у звање редовног професора зa ужу oблaст Маркетинг, реклама и односи с јавношћу нa Фaкултeту зa пословне студије у Бeoгрaду. Кaндидaти трeбa дa пoднeсу…

Факултет за пословне студије у Београду Универзитет „ Џон Незбит „ ( Мегатренд ), Београд, расписује К О Н К У Р С За заснивање радног односа и избор једног наставника у звање доцента за ужу област Маркетинг, реклама и односи с јавношћу на Факултету за пословне студије у Београду. Кандидати треба да поднесу пријаву…

Фaкултет зa културу и медије у Београду Универзитет „ Џон Незбит „ ( Мегатренд ), Београд, расписује К O Н К У Р С Зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и избoр једног наставника у звање ванредног професора зa ужу oблaст Култура нa Фaкултeту зa културу и медије у Београду. Кaндидaти трeбa дa пoднeсу приjaву сa дoкaзимa…

Фaкултет зa културу и медије у Београду Универзитет „ Џон Незбит „ ( Мегатренд ), Београд, расписује К O Н К У Р С Зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и избoр једног наставника у звање ванредног професора зa ужу oблaст Маркетинг, реклама и односи с јавношћу нa Фaкултeту зa културу и медије у Београду. Кaндидaти трeбa…

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: