Open/Close Menu Образовање од 1989.

Проф. др Владимир Првуловић је недавно објавио монографију на тему „Economic Diplomacy“ на енглеском језику и у наредном периоду ће бити одржана промоција ове књиге на нашем универзитету, о чему ће јавност накнадно бити обавештена.

У књизи су дефинисани појам, предмет и главни циљеви научне дисциплине и вештине економске дипломатије. Дата је генеза ове дисциплине, представљени су главни аутори и извори, као и најважније школе економске дипломатије у савременом свету. Проучена су искуства најразвијенијих земаља у овој области, кроз бројне актуелне студије случаја успеха и доприноса економске дипломатије привредном развоју проучаваних земаља. У оквиру 42 студије случаја, између осталих, су подробно анализирани доприноси или неуспеси економске дипломатије у привредном развоју, али и садашњим огромним тешкоћама Грчке и Ирске, о успесима економске дипломатије Француске као колевке ове дисциплине, о проблемима у односима Европске уније и САД, о почецима економске дипломатије у Француској, али и Србији, о економској обавештајности и економској шпијунажи, о англосаксонском обавештајном сателитском систему „Ешелон“, о афери Викиликс и Сноуден, о успешним економско-дипломатским пројектима сарадње појединих земаља, о улози ПР у великим привредним пројектима као што је Аирбасов авион А-388 и др.
Књига ће, осим истраживачима, служити и полазницима основних, мастер и докторских студија на Универзиту Џон Незбит у Београду, Универзитету Приморска у Копру (Словенија) и Универзитету у Печују (Мађарска).

„Изузетно ми је задовољство да имам прилику да пишем рецензију монографије „Економска дипломатија“ проф. др Владимира Првуловића. Најпре, зато што је ово пионирско дело на тему запостављене економске дипломатије, не само у нашој земљи, већ и у читавом региону.
Професор Првуловић, на бази релевантне документације и расположивих извора из светске литературе, доноси закључке од стварног интереса за државне функционере и институције, али и предузетнике у јавном или приватном сектору. По њему се под шири појам економских дипломата подразумевају не само званични „економски амбасадори“ државе, већ широка лепеза спољноекономских представника привредних комора наше државе у иностранству и страних држава код нас, представника наших великих фирми у свету у светских код нас, представника медјународних и регионалних економских интеграција и организација, служби за економску дипломатију или конкурентске односе у великим компанијама и др.
Студија професора Првуловића пружа модерној економској дипломатији Србије драгоцену основу: теоријско утемељење и упутство за практичне вештине, јер је резултат истраживања аутора који је и професор и дипломата и врсни познавалац економске праксе.“

(Из рецензије проф.др Бранка Васиљевића, редовног професора Факултета политичких наука у Београду)

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: