Open/Close Menu Образовање од 1989.

Извештај Комисије за заснивање радног односа и избор др Гордане Дозет у звање ванредни професор за ужу област Биотехнологија у биљној производњи на Факултету за биофарминг у Бачкој Тополи – Центар за интегрисане студије, Мегатренд универзитета Београд, дат је на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Факултета за биофарминг у Бачкој Тополи, Маршала Тита 39, сваког радног дана од 10, 00 до 15,00 часова.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: