Open/Close Menu Образовање од 1989.

Извештај Комисије за заснивање радног односа и избор ( реизбор) др Татјане Драгичевић у звање ванредни професор за ужу област Економија на Факултету за међународну економију у Београду дат је на увид јавности 30 дана, у Секретаријату Факултета за међународну економију у Београду, Булевар уметности 29, Нови Београд сваког радног дана од 10, 00 до 15,00 часова.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: