Open/Close Menu Образовање од 1989.

Извештај Комисије за заснивање радног односа и реизбор др Весне Милетић у звање доцент за ужу област Монетарне и јавне финансије на Мегатренд универзитету, Центар за интегрисане студије, Београд, Факултета за пословне студије Вршац, дат је на увид јавности 30 дана, на Факултету за пословне студије Вршац, Омладински трг 17, Вршац, сваког радног дана од 10, 00 до 15,00 часова

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: