Open/Close Menu Образовање од 1989.

Двоје студената Факултета за биофарминг Мегатренд универзитета, Мирела Матковић (друга на ранг-листи) и Милан Стојшин (шести на ранг-листи), уписали су докторске студије (буџетско финансирање) на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду.

http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/10/Agronomija.pdf

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: