Open/Close Menu Образовање од 1989.

Саопштење Мегатренд универзитета

Одлуком Сената Мегатренд универзитета од 25. 8. 2014. године, формирана је независна Комисија за оцену основаности покретања поступка поништавања дипломе Факултета за пословне студије у Београду о стеченом звању доктора економских наука, издате на име Небојше Стефановића.

Чланови нове независне комисије за проверу квалитета докторске дисертације министра Небојше Стефановића су:

– Проф. др Божидар ЛЕКОВИЋ, Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду, Катедра за менаџмент
– Проф. др Светислав ТАБАРОШИ (у пензији), Правни факултет Универзитета у Београду, Катедра за правно-економске науке
– Проф. др Иван РАДОСАВЉЕВИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, предмет: Методологија научног истраживања.

Нова Комисија је анализирала све аспекте извештаја који је поднела претходна Комисија за оцену основаности покретања поступка поништавања дипломе, формирана одлуком Сената Мегатренд универзитета 5. 6. 2014. године. Чланови ове Комисије били су:

– проф. емеритус Оскар Ковач,
– проф. др Борис Кривокапић,
– проф. др Неђо Даниловић и
– доц. др Михајло Рабреновић.

Напомињемо да ниједан од чланова прве Комисије за оцену основаности покретања поступка поништавања диплома, није професор на Факултету за пословне студије у Београду – на коме је предметна дисертација одбрањена.

Нова независна Комисија за оцену основаности покретања поступка поништавања диплома, састављена од професора са државних универзитета, констатовала је да: „Текстови којима се доводи у питање самосталност предметног рада немају карактер иницијативе за покретање поступка за одузимање стеченог научног степена, бар онако како је предвиђено прописима Универзитета, односно принципима из Закона“.

Комисија је једногласно заузела став да не постоји основ за покретање поступка за поништавање дипломе Факултета за пословне студије у Београду о стеченом научном називу доктора економских наука, издате на име др Небојше (Бранко) Стефановића.

Целокупан извештај независне Комисије можете преузети OВДE.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: