Open/Close Menu Образовање од 1989.

Саопштење Мегатренд универзитета

Сенат Мегатренд универзитета образовао је, 5. јуна 2014. године, Комисију за оцену основаности покретања поступка поништавања дипломе Факултета за пословне студије у Београду о стеченом звању доктора економских наука, издате на име Небојше Стефановића.

Чланови Комисије били су: проф. емеритус Оскар Ковач, проф. др Борис Кривокапић, проф. др Неђо Даниловић и доц. др Михајло Рабреновић.
У детаљном извештају на 12 страна, Комисија је анализирала поступак стицања доктората, конкретне примедбе опонената доктората Небојше Стефановића, научну и методолошку утемељеност, садржај његовог доктората и остале примедбе изнете у јавности.

Комисија је једногласно Сенату Универзитета предложила, ценећи како суштинске тако и формалне елементе, да нема основа за оспоравање оргиналности докторске дисертације Небојше Стефановића.

Сенат Мегатренд универзитета, на седници одржаној 11. јуна, прихватио је закључке Комисије и сагласио се са ставом да је кандидат Небојша Стефановић пријавио, израдио и јавно одбранио докторску дицертацију у скаду са Законом и прописима Мегатренд универзитета, те да стога нема разлога за покретање поступка за поништење дипломе доктора наука.

Целокупан извештај Комисије доступан је јавности на званичном веб-сајту Мегатренд универзитета.

Одлуку можете преузети OВДE

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: