Open/Close Menu Образовање од 1989.

Већ више година заредом, студенти Мегатренд универзитета, захваљујући програмима студентске размене, као и Wоrk аnd Тravel програму, користе летњи одмор како би проширили стечена знања и стекли нова искуства. И ове године ће Мегатренд универзитет, кроз увођење додатних термина за полагање колоквијума и одбрану семинарских радова, помоћи овим студентима да на време остваре све предиспитне обавезе.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: