Open/Close Menu Образовање од 1989.

Анкетирани студенти, у оквиру стандардне анонимне анкете, која се сваке године спроводи на свим нивоима студија, свих институција Универзитета, оценили су рад наставног кадра, као и организованост служби и њихов однос према студентима.

На велико задовољство свих професора Мегатренд универзитета, студенти су ове године њихов рад оценили са високом укупном просечном оценом – 4,60! У анкети је учествовало 9.729 студената са свих 11 факултета Мегатренд универзитета. Питања у анкети пажљиво су осмишљена и формулисана тако да оцењују све битне аспекте рада и сарадње професора са студентима. Студенти су оцењивали кључне елементе наставног процеса: од излагања градива, подстицања студентског учешћа у настави, повезивања теорије са праксом, доступности за консултације до коректности односа појединачног професора са студентима.

Осим оцене појединачног рада наставника, студенти су у посебној анкети оцењивали и организованост факултета и њихових служби, као и односа запослених у службама према студентима. У овој анкети обрађено је укупно 2.631 анкетни листић и просечна оцена свих институција је 4,08.

Све оцене су документоване и могу се добити на увид у Комисији за контролу квалитета Универзитета, која врши повремену и сталну контролу квалитета свих универзитетских процеса рада.

© COPYRIGHT | УНИВЕРЗИТЕТ ЏОН НЕЗБИТ

logo-footer

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ: